På grund av akut blombrist här på Instön blev det tema ormbunke på årets dukning. Glad midsommar! 🙂 

0