Jag hade först inte tänkt att skriva något om detta för att det redan skrivits spaltmeter om det, men det är ändå något som är väldigt aktuellt för min blogg då en transperson får synas på ett modemagasins framsida. Det är ju exakt sånt här jag vill att modevärlden ska bli bättre på att lyfta fram och bidra med sin enorma makt när det kommer till att krossa stereotyper. Må så vara att Caitlyn fortfarande passar in på omslagskriterierna att vara skitsnygg, väldigt smal och med enorma behag, men hon får vara hon och hon har inte alltid fått det. Det har varit spännande att läsa alla reaktioner och samtidigt råka på denna långa men oerhört intressanta text från The Economist om manliga roller i USA.  Det står ingenting om Caitlyn i den men mycket om hur de lågavlönade männen i USA har halkat efter jobbmässigt sett och inte anpassat sig till den nya tidens bild av mannen och kvinnan. Om killar som fastnat i stereotyper om vad som är "svagt" och typiskt manligt och kvinnligt. Caitlyn, en f d olympisk guldmedaljör, har däremot känt av att tiden är inne, att stereotyperna börjar luckras upp och hon kommer bli en ledstjärna i sin kamp för transpersoner.

 

vanity_fair_cover_caitlynCaitlyn-Jenner-vanity-fair-caitlyn-jenner-

caitlyn-jenner-vanity-fairWas not planning on writing anything about the Vanity fair cover with Caitlyn Jenner on at first, since everybody had already written loads. But this is very relevant for my blog, when a transgender person gets to pose on the front cover. It is huge! And exactly the kind of thing I want to write about and want the fashion industry to highlight and support with it's enormous power. Caitlyn does still fit the cover criteria of being skinny, gorgeous and having a perfect figure but she gets to be her.

At the same time as the reactions over Caitlyn have been pouring out I saw this article from The Economist about manhood in the states right now. It says nothing about Caitlyn in it but a lot about how the blue collar men in the US have fallen behind in jobs and not adapted well to the new roles of men and women. The men interviewed are stuck in stereotypes about what is "weak" and typically male and female. Caitlyn, a former Olympic gold medalist, on the other hand felt that the new time is just right, that old stereotypes are breaking, and she will become a beacon in the struggle for transgender people.