Nu vart det ju plötsligt närmare mitten juni och halva året har redan gått. Herre så fort tiden går, dagarna bara rasar fram. Men när dom rasar fram sådär så händer det ju saker också. Så jag tänkte kolla på mina mål som jag satte för 2016, både mina privata och professionella och utvärdera dem. Var de bra eller dåliga, realistiska eller komplett tokiga? Vi tar en kik! Först ut mina mål kring mitt välmående:

 

Personliga mål 2016

När jag la upp mina personliga mål för 2016 lät de så här i januari:

 • Andas. När jag är som mest stressad glömmer jag bort att andas och är det riktigt illa KAN jag inte ta djupa andetag. Det tar stopp. Så högst upp på personliga listan står andningen. Tänker att detta kan ta sig uttryck på olika sätt: yoga, sitta still utan att göra något, ta en powernap eller ha tråkigt ibland – kreativitetens moder.
 • Träna. Samma sak här, jag och stressen fajtas inte på lika villkor och jag tror (och vet) att träning är stressens botmedel. Två gånger per vecka är planen (på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag). Och helst på morgonen.
 • Tro på mig själv. Självtvivel har hjälpt mig dit jag är idag men det kan gott tagga ner lite. Heja mig!
 • Umgås med familj och vänner. En annan stressmotståndare är att hänga eller prata med familj och riktigt goda vänner. Ibland när jag är som mest stressad vill jag absolut inte socialisera. Men att hänga med de där guldkornen brukar göra underverk.
 • Bli flytande i franska.
 • Hitta en lägenhet tillsammans med Oscar i Paris

 

Hur gick det här då?

Stress/Självkänsla/Träning

De svåraste har varit de omätbara, som en god självkänsla och att stressa mindre. De är ju även sådana saker som går mycket upp och ner, och som man måste jobbar på hela tiden. Självkänslan har varit ganska bra under våren, men nu efter skolans slut så har jag haft en dipp. Det är lätt att känna sig värdelös när man är arbetslös och försöker stånga sig in i en bransch där man knappt känner någon är nästan bäddat för ett misslyckande. Så mer pepp till mig, igen! Och mindre stress, de två går lite hand i hand för mig; tycker jag att jag är dålig blir jag lättare stressad över att jag måste ta tag i saker och jobba ännu hårdare. En svår balans!


Dags att ta fram min inre Lady Gaga och slay some negative thoughts.

På tal om balans får jag fett underkänt på träningsfronten haha. Så fort skolan satte igång fanns ingen tid till träning med dagar från 9-22. Nu har jag så smått kommit igång igen men bävar lite för hur det ska gå när man jobbar.

Lägenhet

Det som har gått i lås är dock lägenhetshittandet, yay! Vi hade riktig flax och hittade en nästan direkt, vilket har gjort sååå mycket för livskvalitén. Att ha sin egen lägenhet, med sina egna prylar och ett ställe som bara är vårt är fantastiskt. Snart ska vi nog ha gjort det till vårt eget ställe också, så då kommer det bilder!

Flytande i franska

Franskan är på god väg, jag förstår väldigt mycket och kan hålla samtal med en doktor på franska samt anställningsintervju. Jättekul! Efter detta år så bör jag vara flytande i franska om det fortsätter i samma takt.

Umgås med nära och kära

Jag har även blivit bättre på att säga ja till att hitta på saker med vänner och att åka hem till Sverige lite oftare (2 gånger på våren t ex) gör en verkligen gott <3 nu ska jag försöka tjata ner lite vänner och familj så fort jag får klarhet i hur mitt schema i sommar ser ut. Se det alltså som en inbjudan 😉
Så här glad blir en ju av att umgås med vänner!

Slutsats:

Hälften gott, hälften i behov av lite mer kärlek målmässigt sett! Stress, självkänsla och träning går verkligen hand i hand för mig och jag behöver analysera vad som stressar mig och hur jag kan göra det så lätt som möjligt för mig att få till träningen. Fortsättning följer! Har ni några mål med 2016 och hur går det för er? 🙂

 


 

Suddenly it's already almost mid June of this year, the days are just rambling along - sometimes life feels like a whirlwind! But when time flies things happen and I thought it was time to check up on those goals I put up for myself in January. Let's have a look at my personal goals for 2016:

Personal Goals 2016

 • Breathe. When I am super stressed I forget to breathe and if it’s really bad, I can’t take deep breaths. It’s just not possible. So on top of the personal list is breathing. I’m thinking this can take different forms: yoga, sitting still without doing anything, taking powernaps without a guilty conscience or make sure to be bored sometimes – being bored is the mother of creativity.
 • Working out. Also stress relieving. Twice a week is the plan (on every day that starts with a T). And preferably in the morning.
 • To believe in myself. Self-doubt is what led me to where I am today, but it doesn’t need to be louder than the self love. Go me!
 • Spend time with family and friends. Another stress opponent is hanging/talking with family and really good friends. Sometimes when I’m most stressed out, I just want to dig a hole and disappear into it. But to hanging out with loved ones usually do wonders.
 • Become fluent in French. I shall conquer Paris!
 • Find an apartment together with Oscar in Paris

 

So how did this go?

Stress / Self Esteem / Training

The hardest part has been the immeasurable goals, such as a good self-esteem and reducing stress. These things vary from day to day too and are things I have to work on all. the. time. My belief in myself has been pretty good during the spring, but now after school it suddenly plummeted to the ground. It's really easy to feel useless when you are unemployed and trying to make your way into a job market that is pretty exclusive. So yeah, I need to get myself back on that self esteem horse!


Time to saddle up, yeehaaw!

And regarding less stress, I think the two go hand in hand for me; If I feel like failing I get stressed out and feel I need to work even harder. A difficult balance! Speaking of balance, I really got myself and F in the training department. As soon as school started, there was no time to workout with those loooong days. Now I'm slowly getting started again but fear juggling that when I start to work again.


How I feel when I face that T Rex of stress 🙁

Apartment

One thing that worked a really greta was finding an apartment, yay! We were very lucky and found one almost immediately, which has done sooo much for the life quality for me. To have our own apartment, with only our stuff/mess in it is amazing. As soon as it is properly decorated I'll post more pics!

Fluent in French

The French is on its way, I understand a lot and can hold conversations with doctors in French as well as job interviews. Great fun! After this year, I should be fluent in French.

Spending time with loved ones

I have also become better at saying yes hang out with friends and to go home to Sweden a little more often (2 times in spring, for example) makes a really good difference <3

Conclusion:

Half good, half in need of a little more love! Stress, self-esteem and exercise really go hand in hand for me and I need to analyze what stresses me and how I can make it as easy as possible for me to work out. To be continued! Did you put up any goals in 2016 and how's it going for you? 🙂